Alapszabály

content/cikkek/image_3.png

Kivonat az egyesület alapszabályából

1

Az Egyesület tagjai magánszemélyek és jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek.


2

Az Egyesület tagjai közé bármelyik soros ügyvivőnél írásban lehet jelentkezni. A tagfelvételről a jelentkezést követő Tréning Kerekasztal ülés dönt.


3

A tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az Egyesület szerveibe, köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

Az egyesületi tagok kötelesek a Tréning Kerekasztal ülés által megállapított mértékű éves tagdíj megfizetésére a tárgyév március 15. napjáig.

A gazdasági társasági tagok jogaikat és közelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják, ill. teljesíthetik.