Preambulum

content/cikkek/image_1.png

A magyarországi tréningpiac 10 résztvevője 1996. decemberében arra a közös elhatározásra jutott, hogy megérett az idő, olyan szervezet létrehozására, amely a piacon az alábbi célkitűzések elérése érdekében együttműködik.

A Tréning Kerekasztal: piaci alapon működő, az üzleti etikai kódexet elfogadó, tagokkal szövetkező nyílt csoportosulás, amely annak érdekében, hogy a piacot nagyobbá, felvilágosultabbá és átláthatóbbá tegye, azt proaktív módon kívánja befolyásolni.

A célok megvalósításához, a Tréning Kerekasztal olyan eszközrendszert kíván használni, amelyben fontos szerepet kap a piaci ügyfelek felvilágosítása, a közös etikai fellépés a színvonalas humán szolgáltatókért, új projektek megfogalmazása és megvalósítása, továbbá a kölcsönös információcsere.

A Tréning Kerekasztal tagjai a piaci együttműködés során lehetnek egymásnak versenytársai, eszerint az egyes tagok üzleti tevékenységei bizalmasan kezelendők. Ugyanakkor a tagok az alapszabály és az Etikai Kódex keretei között a hazai piacon való együttműködésre kötelezik el magukat.

Az egyesület neve: Tréning Kerekasztal Egyesület
Rövidítve: Tréning Kerekasztal
Tagjai: Az alapszabályt elfogadó és az éves tagdíjat fizető tagszervezetek.
Piaci tevékenység: Az egyesület tagjainak meghatározó tevékenysége keretében tréningszolgáltatások nyújtása külső megbízók számára, amely az egyesület tagjainak legfőbb tevékenységi területe.

A Tréning Kerekasztal tréningfogalom alatt az alábbiakat érti

  • a szervezeti célokat támogató viselkedésre irányuló, személyes készségek fejlesztése és nem elsősorban a tárgyszerű, technikai, idegen nyelvek ismeretének bővítése
  • intenzív lefolyás (1-5 nap egybefüggően)
  • időzítésében, felépítésében és tartalmában a csoporthoz igazodik
  • dominánsan interaktív jellegű
  • csoportlétszáma jellemzően 6-20 fő